Стан освіти в Кілійському районі 

     

Дошкільна освіта

               На виконання ст. ст. 2, 3, 4, 9, 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту» відділом освіти та молодіжної політики райдержадміністрації, міськими (сільськими) виконкомами, дошкільними навчальними закладами головна увага приділяється розвитку та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ), забезпеченню необхідних умов для одержання дітьми дошкільної освіти.

Мережа дошкільних навчальних закладів району в основному відповідає потребам населення, функціонує 21 заклад (17 ДНЗ, 4 НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»). Потужність дошкільних навчальних закладів району становить 1710 місць, що перевищує кількість вихованців. Середній районний показник чисельності дітей у дошкільних навчальних закладах із розрахунку на 100 місць становить 85 дітей.

Дошкільну освіту в дошкільних навчальних закладах району здобуває 1510 дитини. Порівняно із минулим роком охоплення  дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років збільшено на 4% і становить 64%.

Систематично здійснюються заходи щодо збільшення охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку.

Для організації роботи з дітьми п’ятирічного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, функціонували 6 груп з короткотривалим перебуванням дітей на базі Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості та 2 групи на базі Вилківського будинку дитячої та юнацької творчості , які відвідують 146 дітей.

В районі з метою надання дошкільної освіти використовуються і інші форми, а саме: соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, яким охоплено 389 дітей.  Це дало змогу збільшити відсоток охоплення дошкільною освітою всіма формами дітей від 3-х до 6-ти років до 92% та до 100% дітей-пятирічок.

На кінець червня 2017 року кількість дітей, які перебувають на обліку для влаштування в дошкільні навчальні заклади віком від 3-х років і старше становить 141 ( в міській місцевості – 138, в сільській – 3). Протягом травня-червня 2017 року було влаштовано в ДНЗ району 230 дітей, ще 140 дітей планується влаштувати до 01 вересня 2017 року. На 01.09.2017 року в черзі до ДНЗ району буде знаходиться біля 100 дітей віку від 3 до 6 років.

В 2016/2017 навчальному році методичним кабінетом відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації, адміністрацією дошкільних навчальних закладів, методичним активом педагогів ДНЗ району протягом року проводилась цілеспрямована робота щодо розвитку, вдосконалення й підвищення  професійної майстерності педпрацівників, формування їх здатності до швидкої адаптації в умовах переходу на нові державні стандарти дошкільної освіти, формування умінь творчого використання інновацій у навчально-виховному процесі.

В районі забезпечують надання дошкільної освіти 140 педагогічних працівників, з них вищу фахову педагогічну освіту мають 55 педагогів, що складає 39% від загальної кількості педагогів. Тому існує проблема наявності педагогічних кадрів з відповідним освітнім рівнем, особливо в сільській місцевості.

Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяли районні методичні об’єднання, семінари-практикуми, школа молодого вихователя, творча група, проведення яких було спрямовано на знаходження неординарних шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіту.

Згідно з річним  планом роботи в системі дошкільних навчальних закладів впроваджувалися наступні форми методичної роботи:

 • методичне об’єднання вихователів дошкільних навчальних закладів

(керівник  Сіденко Л.В., вихователь ДНЗ «Ромашка» м. Кілії);

 • методичне об’єднання завідувачів та методистів дошкільних навчальних

закладів (керівник  Кирнова Л.П., завідувач ДНЗ «Берізка» м. Кілії);

 • методичне об’єднання музичних керівників дошкільних навчальних

закладів (керівник  Балцату О.В., музичний керівник ДНЗ «Берізка» м. Кілії);

 • методичне об’єднання медичних сестер дошкільних навчальних

закладів (керівник  Нікадюк Н.С., медична сестра ДНЗ «Ромашка» м. Кілії).

Протягом 2016/2017 навчального року відповідно до плану роботи методичного кабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації на базі дошкільних навчальних закладів району було проведено 17 районних заходів для різних категорій педагогів ДНЗ.

На високому професійному рівні відбулися семінари-практикуми:

 – для завідувачів та методистів ДНЗ, директорів НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» на базі ДНЗ «Берізка» м. Кілії (завідувач Кирнова Л.П.) з проблеми «Вивчення та впровадження вимог «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»; на базі ДНЗ «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувача Самсоннікова О.К.)  з проблеми «Організація навчально-виховного процесу для дітей з особливими потребами»;

– для вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» на базі ДНЗ «Зірочка» с. Ліски (завідувач Мотинга С.Г.) з проблеми «Формування у дітей дошкільного віку валеологічного світогляду щодо здорового способу життя»; на базі ДНЗ «Колосок» с. Мирне (завідувач Домашева Є.П.) з проблеми «Актуальність ідей В.О. Сухомлинського в сьогоденні дошкільного навчального закладу»; на базі ДНЗ «Берізка» с. Фурманівки з проблеми «Основні новоутворення дошкільного дитинства – вміння грати в рольові ігри і ігри з правилами»;

– для музичних керівників ДНЗ, директорів НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» на базі ДНЗ «Сонечко» м. Кілії (завідувач Кутас О.К.) з проблеми «Особистісно-орієнтовний підхід до навчання дошкільнят у музично-педагогічному процесі – запорука емоційного благополуччя дитини»; на базі Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (директор Константинова Л.В.) з проблеми «Спрямування музично-дидактичних ігор на розвиток різних сенсорних музичних здібностей дітей»;

– для медичних сестер ДНЗ, директорів НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» на базі ДНЗ  «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувач  Самсоннікова О.К.) з проблеми «Вивчення та  впровадження вимог «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»; на базі ДНЗ «Топольок» с. Шевченкового (завідувач Богданенко В.О.) з проблеми «Організація медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».

        Систематичну допомогу в підвищенні  кваліфікації молодих  вихователів ДНЗ,  формуванні їхньої майстерності, творчої індивідуальності було надано в школі молодого  вихователя ДНЗ, НВК «ЗОШІ-ІІ ст. – дитячий садок» (на базі ДНЗ «Дельфін»м. Кілії, керівник Фаізова О.В.).

        У 2017 році результативно працювали районні творча група педагогів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Розвиток здібностей дітей дошкільного віку з використанням новітніх технологій» (виїздні засідання на базі ДНЗ «Зірочка» с. Ліски, ДНЗ «Ромашка» м. Кілії, ДНЗ «Сонечко» с. Дмитрівки, керівник  Коваленко Л.В.) –   другий  рік.

З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, активізації

роботи з фізкультурно-оздоровчого напряму, формування  здорового способу життя, валеологічного світогляду дошкільнят, а також розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників, підвищення їх професійного рівня і популяризації кращих педагогічних здобутків, пропагування, розповсюдження перспективного педагогічного досвіду був проведений районний конкурс на краще фізкультурно-музичне свято з вихованцями серед дошкільних навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році.

За підсумками районного конкурсу визнано переможцями, призерами та

нагороджено Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації та подарунками:

І місце – ДНЗ «Дельфін» м. Кілії (завідувач Баларьова С.В.);

–  ДНЗ «Сонечко» м. Кілії (завідувач Кутас О.К.);

ІІ місце – ДНЗ «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувача ДНЗ Самсоннікова О.К.);

ІІІ місце – ДНЗ «Колосок» с. Приморського (завідувач Чеботарьова У.Д.).

З метою організації контролю і керівництва за навчально-виховним процесом відділом освіти і молодіжної політики райдержадміністрації в 2016/2017 навчальному  році було проведено державну атестаційну експертизу освітньої діяльності ДНЗ «Берізка» м. Кілії (завідувач  Кирнова Л.П.). За результатами атестаційної експертизи  дошкільний навчальний заклад «Берізка» м. Кілії вважається атестованими.

Сучасною всесвітньою тенденцією, що не оминула й дошкільну освіту України, є увага до модернізації змісту освіти, використання компетентнісного підходу до оцінювання її результатів, орієнтація на розвиток особистості кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей.

Актуальним є своєчасне виявлення і розвиток природних нахилів, задатків здібностей маленьких вихованців. Для роботи з обдарованими дітьми  у дошкільних навчальних закладах організовано гурткову та індивідуальну роботу. Результати цієї роботи вихованці демонстрували під час проведення конкурсів та інших заходів.

З метою активізації творчого потенціалу дітей, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей  дошкільного віку, був проведений районний конкурс «Сузір’я талановитих дошкільнят», у якому взяли участь 135 вихованців – «маленьких артистів» із 13 дошкільних навчальних закладів району віком від 4 до 6 років:

– ДНЗ «Дельфін» м. Кілії (завідувач Баларьова С.В.);

– ДНЗ № 2 «Джерельце» м. Вилкового (завідувач Чернега Л.І.);

– ДНЗ «Сонечко» с. Дмитрівки (завідувач Гаврилюк Г.П.);

– ДНЗ № 1 «Золота рибка» м. Вилкового (завідувач Оглобліна Т.В.);

– ДНЗ «Зірочка» с. Ліски ( завідувач Мотинга С.Г.);

– ДНЗ «Колосок» с. Приморського (завідувач Чеботарьова Ю.Д.);

– ДНЗ «Берізка» с. Фурманівки (завідувач Сирбу С.М.);

– ДНЗ «Сонечко» м. Кілії ( завідувач  Кутас О.К.);

– ДНЗ «Берізка» м. Кілії (завідувач Кирнова Л.П.);

– ДНЗ «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувача Самсоннікова О.К.);

– ДНЗ «Пролісок» с. Старі Трояни (завідувач Колісниченко М.І.);

– Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (директор Константинова Л.В.);

– Василівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (директор Сілакова О.В.).

На конкурс  було представлено 58 номерів художньої самодіяльності в різних номінаціях: «Декламування віршів», «Солісти-вокалісти», «Вокальні ансамблі», «Хореографія», «Інсценування».

На підставі  протоколу оцінювання журі ІІ етапу Конкурмсу лауреатами визнані 117 вихованців, дипломантами – 18 вихованців. Всі вони нагороджені Грамотою відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації.

Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність до наступної ланки освіти – початкової школи і життя в сучасному суспільстві.

Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти педагоги ДНЗ забезпечують всебічний гармонійний розвиток дітей.

Щоб отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і співвіднести фактично досягнуті результати із очікуваними, що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми педагоги ДНЗ району використовували кваліметричний підхід до організації  моніторингу оцінювання якісних показників.

У сучасних соціально-економічних умовах значно загострилися проблеми соціальної адаптації осіб з особливими потребами. Тому робота з родиною – надзвичайно важливий напрям діяльності кожного навчального закладу, де перебувають діти з особливими потребами. Такі сім’ї стикаються з різноманітними психологічними потребами й потребують особливого  підходу. На жаль у жодному закладу немає соціальних педагогів, асистентів-вихователів, психологів.

Слід зазначити, що в усіх дошкільних навчальних закладах району створені сучасні умови для розвитку дітей. Їх матеріально-технічне забезпечення загалом відповідає вимогам сьогодення.

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах району регламентується Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад»», Статутами ДНЗ. Завідувачі та медичні працівники в своїй роботі з даного питання керуються відомчими документами, інструкціями, рекомендаціями МОН МОЗ України.

Згідно з Законом України « Про дошкільну освіту» батьківська плата за харчування не перевищує 60% у міській місцевості та 40% у сільській місцевості від вартості харчування на день. Середня вартість харчування по району складає 20,00 грн., в минулому році 17,00 грн.

Грошові норми виконуються постійно, в повному обсязі, а натуральні норми, на жаль, не виконуються через недофінансування. В середньому виконання натуральних норм по району становить 67%, в минулому році – 66%.

Незважаючи на послідовну систематичну роботу, можна визначити основні проблеми, які потребують подальшого вирішення:

 

               Загальна середня освіта

 

           В Кілійському районі Одеської області у 2017 році функціонує 23 загальноосвітні навчальні  заклади з кількістю 5379 учнів,

у тому числі:

ЗОШ І-ІІ ступенів – 1

Кілійська ЗОШ І-ІІ ст.  № 6

 

ЗОШ І-ІІІ ступенів – 14

Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Кілійська ЗОШ І-ІІІ ст.  № 2

Десантненська ЗОШ І-ІІІ ст.

Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Мирнівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Лісківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Приморська ЗОШ І-ІІІ ст.

Приозерненська ЗОШ І-ІІІ ст.

Старотроянівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Трудівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Фурманівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

 

НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»– 4:

Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»,

Василівський НВК ” ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок”,

Червоноярський НВК “ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок”,

Новомиколаївський НВК ” ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок”.

 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.  – ліцей» – 3:

Вилківський НВК ” ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей”,

Кілійський НВК ” ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей”,

Кілійський НВК ” ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей”

 

                   НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.  – гімназія» – 1:

Кілійський НВК ” ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія”.

 

В районі ЗНЗ:

з українською мовою навчання – 8,

з російською мовою навчання – 9,

з російською і українською мовами навчання – 4,

з молдовською і українською мовами навчання – 2  (Дмитрівська ЗОШ

І-ІІІ ст., Приозерненська ЗОШ І-ІІІ ст.).

Позашкільних навчальних закладів – 5, в них –2813 вихованців (173 гуртків, секцій):

Кілійський районний будинок  дитячої та юнацької творчості,

Вилківський будинок дитячої та юнацької творчості,

Кілійський районний будинок науково-технічної творчості учнівської молоді,

Кілійська дитяча та юнацька спортивна школа,

Вилківська дитяча та юнацька спортивна школа,

  

Функціонувала мережа  класів (10, 11, 12) з заочною формою навчання   ( групові консультації та заліки)  при  Кілійському НВК ” ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей”- 29 учнів.

Всі 23 ЗНЗ району  мають комп’ютерні класи. Крім комп’ютерної техніки в ЗНЗ у навчально-виховному процесі використовують мультимедійні проектори та інтерактивні дошки. В загальноосвітніх навчальних закладах  нараховується 13 мультимедійних проекторів  та 18 мультимедійних дощок.

З метою формування інформаційно-освітнього середовища загальної середньої освіти; виявлення, поширення та впровадження досвіду використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у роботі навчальних закладів, взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу та громадкістю, забезпечення працівників, учнів, їхніх батьків оперативною інформацією у 19 ЗНЗ, 4 ПНЗ та відділі освіти створено веб-сайти.

З метою опанування педагогічними працівниками навичками ІКТ в районі функціонують 4 опорні  загальноосвітні навчальні заклади: Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей», Кілійський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей», Вилківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей», Вилківська ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 1,  на базі яких регулярно проводяться тренінги з педагогами дошкільних,

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району.

У 2016-17 навчальному році було організовано:

  37  РМО,  2  Школа Передового Пед Досвіда ,  ( 2 – школи молодого вчителя ,  1-школа молодого вихователя ДНЗ), 4 творчі групи, 1 школа бібліотечної майстерності, 29 консультпунктів,  15  практично – діяльнісних  педагогічних майданчиків (опорних навчальних закладів): 6 – дошкільних,  9 –  загальноосвітніх, робота яких спрямовувалась на опрацювання вищезазначеної науково-методичної проблемної теми, оновлення форм і методів навчання і виховання відповідно до сучасних умов змісту освіти, ефективного розв’язування актуальних проблем, впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес, здійснення пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності педагогів у напрямках,  надання методичної допомоги.

Змістовно працювали районні методичні об’єднання:

 • учителів суспільствознавчих дисциплін ( керівник Лисенко Л.Г.);
 • учителів трудового навчання (керівник Кущевий В.І.);
 • учителів іноземної мови (керівник Чернобривченко В.І.);
 • учителів української мови та літератури (керівник Ніколенко В.П.);
 • учителів фізичної культури (керівник Писаренко Л.М.);
 • учителів математики (керівник Камбур С.І.);
 • учителів музичного мистецтва (керівник Бурнусус Г.В.);
 • учителів предмета «Захист Вітчизни» (керівник Наумов С.Я.);
 • практичних психологів (керівник Стефанова Г.В.);
 • соціальних педагогів (керівник Полякова І.С.);
 • шкільних бібліотекарів (керівник Волкова М.В.);
 • директорів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

(керівник Іваненко В.І.);

 • вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» ( керівник Сіденко Л.В.);
 • керівників ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» ( керівник Кирнова Л.П.);
 • музичних керівників ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» ( керівник

Балцату О.В.);

 • медичних сестер ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст.  – дитячий садок» (керівник

Нікадюк Н.С.);

 • директорів, заступників директорів з навчально-методичної роботи, методистів ПНЗ

( керівник Клєвак  Ж.Д.).

 

У 2016-17 навчальному році працювало 29 районних консультпунктів  для різних категорій педпрацівників.

          Ефективно функціонували консультпункти, спрямовані на  практичну підготовку педагогічних працівників:

    – директорів загальноосвітніх навчальних закладів, керівник Іваненко В.І., директор Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»;

    – заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної роботи, керівники: Правдива В.К., заступник директора з навчально-виховної роботи Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Гараба Н.П., заступник директора з навчально-виховної роботи Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»  ;

–  початкових класівкерівник Барладян О.І., методист методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації;

–  математики, керівник Камбур С.І., учитель математики Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, керівник РМО;

–  трудового навчання, керівник Кущевий В.І., учитель трудового навчання Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей», керівник РМО;

–  суспільствознавчих  дисциплін, керівник Бойченко Т.О., методист методкабінету відділу освіти та молодіжної політики  райдержадміністрації;

     – російської мови (ЗНЗ з українською, молдовською мовами навчання), керівник Мінчева Д.І., учитель російської мови  Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1;

–  музичного мистецтва, керівник Бурнусус Г.В., учитель музичного мистецтва Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;

   – бібліотекарів ЗНЗ,  керівник Горбан Д.Я.,  методист методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації;

     – практичних психологів ЗНЗ, керівник Стефанова Г.В., практичний  психолог Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей” , керівник РМО;

     –  педагогів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок», керівник Горобець Н.Ф., методист методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації;

– соціальних педагогів ЗНЗ, керівник Полякова І.С., соціальний педагог Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»;

–  вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок», керівник Фаізова О.В., вихователь-методист ДНЗ «Дельфін» м. Кілії.

Протягом   минулого навчального року проведено понад  95 районних теоретичних семінарів, семінарів-практикумів для педпрацівників навчальних  закладів, де використано різні форми роботи.

Відділом освіти та молодіжної політики райдержадміністрації  відмічається високий рівень науково-методичної та практичної спрямованості  проведених  районних семінарів-практикумів на базі навчальних  закладів  для різних  категорій педагогів:

 • Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.) для вчителів англійської мови, трудового навчання, географії;
 • Вилківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.) для вчителів музичного мистецтва, української мови та літератури, російської мови та літератури, предмета «Основи здоров’я»;

  –      Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Онищенко Д.Я.), виїзне

засідання творчої групи для вчителів початкових класів;

 • Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.) для вчителів української мови та літератури, трудового навчання, фізичної культури, історії, предмета «Захист Вітчизни»;

–     Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» (директор Іваненко В.І.)

         для вчителів фізики;

–     Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Маркова Л.О.) для вчителів

предмета «Захист Вітчизни»;

 • Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Лупонос Г.М.) для практичних психологів, вчителів інформатики, біології;

–     Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» (директор

Константинова Л.В.) для музичних керівників ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок», бібліотекарів ЗНЗ;

–     Приморської ЗОШ І-ІІІ ст. ( директор Євтюхова А.Я.) для вчителів фізичної культури, математики;

–      Трудівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Трохимчук А.М.) для вчителів російської мови;

–     Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (директор Шустова І.Б.) для вчителів української мови та літератури;

–      Кілійського районного будинку науково-технічної творчості учнівської молоді (директор Тищенко О.Д.) для директорів, заступників директорів, методистів ПНЗ;

–      Кілійської дитячо-юнацької спортивної школи (директор Скалецький В.І.) для директорів, заступників директорів, методистів ПНЗ;

–      ДНЗ «Сонечко» м. Кілії (завідувач  Кутас О.К.) для музкерівників ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

–     ДНЗ «Колосок» с. Мирного (завідувач Домашева Є.П.) для вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

–      ДНЗ «Топольок» с. Шевченкового (завідувач Богданенко В.О.) для медичних сестер ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

 • ДНЗ «Берізка» с. Фурманівки (завідувач Сирбу С.М.) для вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

–     ДНЗ «Зірочка» с. Ліски (завідувач Мотинга С.Г.) для вихователів ДНЗ, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок»;

 

    Особливо слід відзначити районні семінари-практикуми :

– для директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за темою «Здоров’язбережувальні технології у навчально-виховному процесі крізь призму реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» на базі Фурманівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Дибченко Н.В.);

 

– для директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за темою «Конструктивна діяльність навчального закладу з формування в учнів патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності» на базі Кілійської  ЗОШ І-ІІ ст. № 6 (директор Владиченко К.А.);

 

 – для керівників шкільних методичних об’єднань класних керівників за темою «Форми роботи з колективом класу. Година спілкування» на базі Кілійської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ( директор Онищенко Д.І.);

 

–  для заступників директорів з виховної роботи, навчально-виховної роботи, педагогів-організаторів за темою «Формування лідерських якостей у школярів» на базі Вилківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.);

 

– для завідувачів ДНЗ, директорів НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» за темою «Організація навчально-виховного процесу для дітей з особливими потребами» на базі ДНЗ «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувача Самсоннікова О.К.);

 

–  для завідувачів ДНЗ, директорів НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садок» за темою «Вивчення та впровадження вимог «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» на базі ДНЗ «Берізка» м. Кілії (завідувач Кирнова Л.П.).

 

    Найбільшу кількість районних семінарів-практикумів для категорій педагогів було проведено в  навчальних закладах:

        Вилківській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Іванова П.І.);

Вилківському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» (директор Соловйова А.Г.);

Кілійському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – ліцей» (директор Сорока Н.М.);

ДНЗ «Ромашка» м. Кілії (в.о. завідувача  Самсоннікова О.К.).

 

         Відповідно до Програми проведення одноденних методичних занять з учителями предмета “Захист Вітчизни” на 2016/2017 навчальний рік (затверджено військовим комісаром Кілійського районного військового комісаріату та погоджено начальником відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації) протягом навчального року було проведено три методичних заняття з учителями предмета “Захист  Вітчизни” на базі:

      Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 –  ліцей» (директор Сорока Н.М.) перше та друге (теоретичні) одноденні методичні заняття з  вчителями предмета «Захист Вітчизни»;

Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Маркова Л.О.) третє (практичне) одноденне методичне заняття з вчителями  предмета «Захист Вітчизни».

 

Методисти методкабінету відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації  в минулому навчальному роцівзяли участь у роботі   10 обласних семінарів, педагоги навчальних закладів –  15.

 

 

 

 

 

Реалізація програми «Шкільний автобус»

У 2017 році організоване регулярне безоплатне підвезення до місць навчання, роботи і додому   учнів і   педагогічних працівників  сільської місцевості здійснювалося на підставі наказу від 28.08.2015 № 21-АГ «Про організацію регулярного безоплатного підвезення до місць навчання, роботи і додому   учнів і   педагогічних працівників  сільської місцевості» та наказу від 29.08.2016 № 37-АГ «Про організацію регулярного безоплатного підвезення до місць навчання, роботи і додому   учнів і   педагогічних працівників  сільської місцевості».

З метою раціонального використання наявного парку шкільних автобусів  відділом освіти та молодіжної політики райдержадміністрації здійснено аналіз стану закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами територій обслуговування з урахуванням потреби в організації перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості та, відповідно, згідно з нормами законодавства було розроблено та затверджено три спеціалізовані транспортні маршрути для перевезення учнів та педагогічних працівників, які погоджені   головами відповідних сільських рад.

У 2017 році фактично здійснювалося підвезення 16 учнів та 18 педагогів за 13 маршрутами, з них 3 – шкільними автобусами, 10- рейсовим транспортом.

Шкільні автобуси були закріплені за такими маршрутами:

– с.Шевченкове – с.Помазани – с.Шевченкове (шкільний автобус АС-Р-32053 3.1. с.Шевченкове – с.Помазани – с.Шевченкове – шкільним автобусом АС-Р-32053 «Мрія», закріпленим за Шевченківською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2; загальна довжина маршруту 13.5 км (6,75 км – у прямому напрямку, 6,75 км – у зворотному напрямку), підвозиться 8 учнів;

– с.Старі Трояни – с.Дзинілор – с.Старі Трояни  – шкільним  автобусом  I-VAN А 07А1; загальна довжина маршруту 12 км (6 км – у прямому напрямку, 6 км – у зворотному напрямку), підвозиться 6 учнів;

– с.Новомиколаївка – с.Миколаївка – с.Новомиколаївка –с.Десантне – с.Новомиколаївка – шкільним автобусом ГАЗ 322132-418, закріпленим за Новомиколаївським НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»;  загальна довжина маршруту 43  км (22 км – у прямому напрямку, 22 км – у зворотному напрямку), підвозиться 2 учня, 4  педагогічних працівників.

Перевезення учнів до навчальних закладів та  додому   здійснювалося    відповідно до порядку, визначеному ст. 34, ст. 38 Закону України «Про внесення змін  до Закону України «Про автомобільний транспорт»: виїзд транспорту здійснювався з обов’язковим проходження передрейсового медичного огляду водіїв, здійснювалися відповідні інструктажі з водіями щодо безумовного виконання вимог Правил дорожнього руху при перевезенні дітей,  а також плановий техогляд автобусів,  шкільні автобуси  використовувалися за призначенням.

Також у відділі освіти та молодіжної політики райдержадміністрації на постійному контролі питання кадрового забезпечення виконання програми. Так,  у навчальних закладів,  за якими закріплені шкільні автобуси:

 • медичні працівники   здійснювали протягом року передрейсовий  медичний огляд водіїв, зазначені працівникі мають відповідні сертифікаційні документи на  здійснення передрейсового медичного огляду водіїв, чергову сертифікацію медпрацівники пройшли у 2016 році;
 • передрейсовий технічний контроль  автобусів організований за   договорами з відповідними підприємствами (СВК «Лад-Агро», ТОВ «Дунайський Агро») , механіки яких здійснюють технічний контроль; у Старотроянівській ЗОШ вчитель Попов П.П. пройшов відповідне навчання, отримав сертифікат та здійснює передрейсовий техогляд автобусу, що закріплений за Старотроянівською ЗОШ;
 • усі водії  шкільних автобусів мають відповідні професійні права зі  стажем керування автобусами понад 5 років.

        З метою забезпечення контролю за станом безкоштовного підвезення учнів та педпрацівників протягом року групою централізованого господарського обслуговування відділу освіти та молодіжної політики райдержадміністрації здійснювалися контрольні перевірки стану здійснення перевезення учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів та  додому  у відповідності до  порядку, визначеному ст. 34, ст. 38 Закону України «Про внесення змін  до Закону України «Про автомобільний транспорт», а також цільового використання автотранспорту.

 

Кадрове забезпечення

Ефективність функціонування системи освіти значною мірою залежить від наявності кваліфікованих педагогічних кадрів.

У системі освіти району у 2016-17 навчальному році працювало в середньому майже 1800. З них, 800– це педагогічні працівники,  52 % яких мають вищу  та першу кваліфікаційні категорії, забезпечують високий рівень навчально-виховного процесу відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог сучасності.

Про рівень професіоналізму педагогів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району говорять показники відзначення відомчими нагородами. Педагогічне звання «старший учитель» присвоєно  67 вчителям, «учитель-методист» – 58, 3 тренерам-викладачам ДЮСШ присвоєно звання «Заслужений тренер».  Нагороджено Почесною грамотою Департаменту (управління) освіти і науки облдержадміністрації  180 педагогів, Відзнаками Міністерства освіти і науки України – 98, з них: нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти » –  46, нагрудним знаком “О.А.Захаренко ” – 1, нагрудним знаком «Софія Русова» – 1, нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» – 1, 45 педагогів є лауреатами щорічної премії голови райдержадміністрації “За ініціативу, творчість та педагогічний пошук”, яка була започаткована у 2005 році. Всього такою премією, починаючи з 2005 року, було відзначено 57 педагогічних працівників ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ.

 

Навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах забезпечували 620 педагогічних працівників. Покращився такий показник якісного складу, як кількість педагогів з повною вищою освітою, так освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра мають   94% педагогів ( 92,5 % – у 2015р.).

Але наявну гостру проблему вільних вчительських посад у ЗНЗ на початку   було майже подолано шляхом залучення педпрацівників пенсійного віку, сумісників, студентів старших  курсів вищих педагогічних навчальних закладів.   

Меню сайту
Форма входу
Календар
«  Грудень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Графік прийому
Статистика
http://mon.gov.ua
http://pedpresa.ua
http://www.testportal.gov.ua
http://osvita.ua/
http://shodennik.ua
https://onlandia.org.ua